Press "Enter" to skip to content

Ajutor deces 2022 | Ajutorul de înmormântare a fost majorat în 2022

Ajutorul de deces s-a majorat din 1 ianuarie 2022.

Ajutor deces 2022. Ajutorul de deces sau de înmormântare s-a majorat substanțial, urmare a majorării salariului minim brut pe economie începând cu 1 ianuarie 2022

Ajutor deces 2022 majorat

Conform Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 publicată în Moniforul Oficial, începând de la 1 ianuarie 2022 se mărește suma de bani pentru salariul mediu brut.

De la 5.380 de lei cât este în prezent, câștigul salarial brut crește de la 1 ianuarie 2022 și va ajunge la valoarea de 6.095 de lei.

Majorarea salariului mediu brut va influența în mod direct și valoarea ajutorului de deces, acesta din urma calculându-se în funcție de valoarea salariului.

Ajutorul de înmormântare s-a majorat 

Cuantumul ajutorului de deces se va acorda diferențiat, după cum urmează:

– suma de 6.095 de lei va fi acordată persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului un pensionar;
– suma de 3.048 de lei va fi acordată în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului.

Ajutor deces 2022 | Ajutor înmormântare 2022

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original)

Cine poate solicita ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:

    a) soţul supravieţuitor;

b) copilul;

    c) părintele;

    d) tutorele;

    e) curatorul;

    f) oricare altă persoană.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *