Press "Enter" to skip to content

Calendar Creștin Ortodox 1 septembrie 2022. Mâine începe noul an bisericesc

Calendar Creștin Ortodox 1 septembrie 2022. Biserica Ortodoxă cinstește azi, în prima zi din noul an bisericesc, pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul și pe Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul.

Calendar Creștin Ortodox 1 septembrie 2022. Cine a fost Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul

Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul este cinstit anual de Biserica Ortodoxă în prima zi din noul an bisericesc. Acesta este cel care a propus numărarea anilor începând cu Întruparea Domnului. Astfel, datorită lui spunem că ne aflăm în anul 2022. Conform creștinortodox.ro, calendarul stabilit de Dionisie a fost adoptat inițial în Italia, în anul 527, iar mai târziu în Franța și Anglia.

Cuviosul Dionisie și-a atribuit singur termenul „Exiguul” sau „cel Mic”, ca gest de smerenie. Originar din Sciția Mică, acesta s-a născut în jurul anului 470 și a îmbrățișat viața monahală de tânăr. Mai mult, Sfântul Dionisie Exiguul și-a finalizat studiile în una din școlile mănăstirești din Dobrogea. A călătorit prin toată lumea și a contribuit la traducerea în latină și la colecționarea canoanelor bisericești, fixate la diferite sinoade sau concilii, care fuseseră redacte în limba greacă.

Azi începe noul an bisericesc

Astăzi, 1 septembrie 2022, începe un nou an bisericesc. Cu această ocazie, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește printr-o slujbă de Te Deum, adică un Acatist de mulțumire: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”.

Anul bisericesc începe în fiecare an la data de 1 septembrie și se încheie la data de 31 august. Astfel, prima sărbătoare importantă din Noul An Bisericesc este Nașterea Maicii Domnului, celebrată pe 8 septembrie, iar ultima sărbătoare importantă din anul bisericesc este Adormirea Maicii Domnului, care are loc la data de 15 august.

Anul bisericesc este împărțit în trei mari perioade, ținându-se cont de sărbătoarea Sfintelor Paști:

  • Perioada Triodului (perioada dinaintea Paștelui)- triodul ține zece săptămâni și se încheie în Sâmbăta Mare din Postul Paștelui;
  • Perioada Penticostarului (perioada Paștelui)- penticostarul începe din ziua Paștilor și ține până în Duminica Tuturor Sfinților (a 8-a după Paști);
  • Perioada Octoihului (perioada de după Paști)- tot restul anului bisericesc, din lunea de după Duminica Tuturor Sfinților și până în Duminica Vameșului și Fariseului, este perioada Octoihului, potrivit orthodoxwiki.org.

Rugăciunea pe care e bine să o rostești la începutul anului bisericesc

„Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Care ai pus vremile și anii întru a Ta stăpânire și îndreptezi toate cu iconomia Ta cea cerească și întru tot bună, mulțumim Ție pentru îndurările minunate pe care le-ai făcut asupra noastră în toată vremea trecută a vieții noastre și Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvântează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește pe binecredincioșii creștini români de pretutindeni, pe păstorii și învățătorii noștri.

Înmulțește zilele vieții noastre întru sănătate deplină sufletească și trupească și ne dăruiește sporire în toate faptele cele bune. Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău popor: sănătate și mântuire și întru toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, țara noastră cu toate orașele și satele, izbăvește-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără tulburare.

Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi întărește-ne, Doamne, întru iubirea Cea către Tine și între noi, ca să ne învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce mulțumire Ție, Părintelui Celui fără de început și Unuia Născut Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru o Ființă, și a cânta preasfântului Tău nume: Slavă Ție, Dumnezeului și Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor! Amin.”

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You cannot copy content of this page