Press "Enter" to skip to content

Calendar Creștin Ortodox 21 septembrie 2022. Rugăciunea părinților pentru sănătatea și ferirea de rele a copiilor

Calendar Creștin Ortodox 21 septembrie 2022. Biserica Ortodoxă cinstește azi, în zi de mare sărbătoare, pe Sfântul Apostol Codrat și pe Sfântul Proroc Iona. Vezi detalii și ce rugăciune e bine să rostești pentru liniștea sufletească!

Calendar Creștin Ortodox 21 septembrie 2022. Sărbătoarea zilei

Biserica Ortodoxă Română îi cinstește în data de 21 septembrie 2022 pe Sfântul Apostol Codrat și pe Sfântul Proroc Iona.

Sfântul Apostol Codrat a făcut parte din cei Șaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului. Acesta a viețuit în secolul al II-lea și a vestit Evanghelia în Atena și Magnesia. Se spune că prin predica sa, Apostolul Codrat a stins focul jertfelor păgânești și a zdrobit idolii.

Sfântul este autorul unei Apologii a creștinismului care a ajutat la încetarea persecuțiilor împotriva creștinilor.

Sfântul Proroc Iona este cinstit anual la data de 21 septembrie și a fost fiul lui Amatie. Mama Prorocului a rămas la scurt timp văduvă și este cea care l-a hrănit pe Ilie Prorocul în vreme de foamete. Atunci Iona, fiind prunc mic, s-a îmbolnăvit și a pierit.

Rugăciune pentru liniștea sufletească

„Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea, pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele. Ia aminte spre mine şi mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea şi m-am abătut. Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut asupra mea. Temere şi cutremur au venit peste mine şi întunericul m-a acoperit.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta.

Să ajungă până la Tine rugăciunea mea, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat! Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt! Vindecă-mă, că s-a tulburat foarte sufletul meu. Ostenit-am întru suspinarea mea. În toate nopţile îmi stropesc patul cu lacrimile mele şi în ele îmi scald aşternutul.

Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte spre Dumnezeu şi mă voi mărturisi Lui, mântuirea feţei mele şi Dumnezeul meu.”

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Codrat

Troparul Sfântului Apostol Codrat din Magnesta, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Codrat, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Veniţi, popoarelor, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul, pe care l-a izbăvit din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea Împăratului Puterilor purtând cunună, roagă-te să se lumineze cei ce luminat săvârşesc această pomenire a ta, fericite apostole.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe temelia credinţei zidind plinirea binecredincioşilor cu învăţăturile tale cele tari, purtătorule de Dumnezeu, toată înşelăciunea idolilor ai răsturnat-o.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduind cu sfinţenie sfinţita Evanghelie, cu preasfinţitele tale cuvinte, ai închinat Ziditorului tău suflete prin credinţă, cu Puterea Duhului, pururea pomenite Apostole Codrat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născându-Se Ziditorul lumii din Fecioara cea Neispitită de bărbat, a păzit-o pe dânsa şi după naştere Fecioară, ca mai înainte de naştere, precum a binevoit.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin lemn ai omorât păcatul şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, cei ce Te lăudăm pe Tine.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşind minuni înfricoşătoare, Sfinte Apostole Codrat, pe cei necredincioşi i-ai adus către Dumnezeiasca credinţă, ca un Apostol al lui Dumnezeu şi ca un ierarh cinstit, preasfinţite.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe mulţi ai luminat cu învăţăturile cele Dumnezeieşti; că te-ai arătat slujitor Luminii, Celei Ce a luminat marginile lumii, cu străluciri Dumnezeieşti, Sfinte Ierarhe Codrat.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai pricină de multe bunătăţi turmei tale, curăţind întunericul necunoştinţei ei şi lumindând-o pe ea cu faceri de multe minuni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sălăşluitu-S-a întru tine Focul Cel de nesuferit, nearzându-ţi pântecele, Născătoare de Dumnezeu; iar patimile noastre şi materia răutăţii a făcut-o cenuşă.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, auzul rânduielii Tale şi Te-am preamărit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arând pământul inimilor celor credincioşi, cu secera cuvintelor tale ai curăţit toată materia răutăţii.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Daruri de vindecări izvorăşte mormântul tău, nouă tuturor, celor ce te rugăm pe tine, Sfinte Ierarhe Codrat.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecându-te cu milostivire, scapă din primejdii pe cei ce se roagă ţie, Sfinţite Codrat.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminând pe cei întunecaţi de înşelăciune, cu făcliile cuvintelor tale, ai ars toată înşelăciunea cea uscăcioasă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din curatele tale sângiuri, Născătoare de Dumnezeu, S-a Întrupat Ziditorul şi a înnoit pe toţi cei ce erau stricaţi.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You cannot copy content of this page