Press "Enter" to skip to content

Calendar ortodox 26 septembrie 2022. “Domnitor preaînţelept între căpeteniile neamului românesc”

În fiecare zi a anului are loc o sărbătoare sfântă. Însă știați dacă sărbătoarea de pe data de 26 septembrie 2022 este o sărbătoarea cu cruce neagră sau roșie?

Aflați din rândurile următoare care este sărbătoarea care are loc pe data de 26 septembrie 2022 și dacă este o sărbătoare cu cruce neagră sau roșie, dar și care este rugăciunea care este adresată sfântului sărbătorit în această zi.

Sfântul Neagoe Basarab  a fost domn al Țării Românești între anii 1512 și 1521, fiind prăznuit pe data de 26 septembrie. Cu toate acestea, canonizarea sa a fost hotărâtă pe data de 8-9 iulie 2008, iar proclamarea solemnă a canonizării sale a avut loc la București, pe data de 26 octombrie.

Sfântul Neagoe Basarab a făcut de-a lungul timpului, nenumărate donații către mănăstirile ortodoxe din Muntele Athos, Muntele Sinai, Ierusalim și din Țara Românească, a fost ctitor al multor biserici din țară, dar totodată și autorul cărții „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”.

Sfântul Neagoe Basarab  a fost înmormântat în gropnița domnească de la Curtea de Argeș, pe piatra de mormânt a sa fiind scris: “ A răposat robul lui Dumnezeu Io Neagoe Voievod și Domn a toată Țara Românească și a părților dunărene, în luna lui Septembrie 15 zile, anul 7029 (1521), crugul soarelui 26, crugul lunii 15, temelia 18. A domnit 9 ani și jumătate. Și rog pe cei ce Dumnezeu îi va îngădui să vie după noi, să păzească adăpostul acesta mic și lăcașul oaselor mele, ca să fie nestricat ”.

Conicarul Gavriil Protul a spus despre Sfântul Neagoe Basarab, în “Viața Sfântului Nifon”, următoarele: “ Ce vom spune despre lucrurile și mănăstirile pe care le-au miluit?… Și în toate laturile de la Răsărit până la Apus și de la Amiază-zi până la Amiază-noapte, toate sfintele biserici le hrănea și cu multă milă pretutindeni da. Și nu numai creștinilor fu bun, ci și păgânilor, și fu tuturor tată milostiv, asemănându-se Domnului ceresc, care strălucește soarele Său și ploaia și peste cei buni, și peste cei răi, cum arată Sfânta Evanghelie ”.

 

Rugăciune către  Sfântul Domnitor Neagoe Basarab; Sfântul Ioan Evanghelistul  – 26 septembrie 2022

Calendar creştin ortodox 26 septembrie 2022- sărbătoare cu cruce neagră

Troparul Sfântului Voievod Neagoe Basarab, glasul 1:

“Domnitor preaînţelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de lăcaşuri sfinte, prieten al Sfinţilor Părinţi, învăţător luminat de Duhul Sfânt şi mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!”

Condacul 1

“Pe cel ce a strălucit ca o lumină în toate laturile Ortodoxiei, măritul voievod Neagoe Basarab, să-l lăudăm cu inimi curate şi să-l cinstim ca pe un adevărat dregător creştin şi învăţător inspirat de Duhul Sfânt al neamului românesc, zicându-i cu bucurie: Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!”

Icosul 1

“Fiu preastrălucit, ieşit din viţa nobilă a neamului românesc, Sfinte Neagoe, din fragedă copilărie ai fost hrănit cu învăţăturile cele mântuitoare şi povăţuit spre împlinirea faptelor credinţei celei lucrătoare prin iubire, plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor. Pentru aceasta, noi, cei ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea ta, îţi aducem această cântare: Bucură-te, podoabă aleasă din neamul Basarabilor; Bucură-te, veselia nespusă a bunilor tăi părinţi; Bucură-te, copil curat întărit de harul Sfântului Duh; Bucură-te, că Domnul Hristos ţi-a pus sufletul în lumină necreată; Bucură-te, că tinereţile tale ţi-au fost călăuzite de Sfântul Nifon; Bucură-te, cel ce te-ai deprins cu rugăciunea încă din copilărie; Bucură-te, că ai sorbit din înţelepciunea înţelepţilor; Bucură-te, harnic învăţăcel în dobândirea ştiinţelor acestei lumi; Bucură-te, că Sfintele Scripturi ţi-au luminat viaţa; Bucură-te, cunoscător şi împlinitor al operelor Sfinţilor Părinţi; Bucură-te, cinstitor al călugărilor iscusiţi şi al creştinilor râvnitori; Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat neamul românesc; Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!”

 

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page