Press "Enter" to skip to content

Ce acte sunt necesare pentru a primi ajutor social în 2023. Cine sunt românii care pot beneficia de bani de la stat

Anul acesta, ca în anii trecuți, statul oferă vouchere sociale pentru românii din medii defavorizate. Ce acte sunt necesare pentru a primi ajutor social în 2023. Cine sunt românii care pot beneficia de bani de la stat.

 • Ce acte sunt necesare pentru a primi ajutor social în 2023
 • Cine sunt românii care pot beneficia de bani de la stat

Persoanele care își doresc să obțină ajutor social în anul 2023, trebuie să știe că e nevoie să depună o mulțime de documente la dosar. Completarea unei cereri tip este primul pas care trebuie făcut, dar și o declarație pe propria răspundere privind acordul utilizării datelor cu caracter personal.

Ce acte sunt necesare pentru a primi ajutor social în 2023

Conform dasp.ro, românii care vor să beneficieze de ajutor social în anul 2023, trebuie să depună mai multe acte la dosar. Pe lângă cererea tip și declarația pe propria răspundere menționate anterior, e nevoie și de copie după buletin, cartea de identitate, carțile de identitate provizorii ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani și copia după certificatele de naștere ale copiilor. Se mai solicită, de asemenea, copie după certificatul de căsătorie, copie după o hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, dar și o copie după certificatul de rol fiscal pentru imobile.

Nu trebuie să lipsească din dosar nici copia după adeverința eliberată de Asociația de locatari/proprietari în care să se specifice nominal persoanele care locuiesc la adresa declarată și o copie după hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de încredințare sau plasament familial al minorului, evident, dacă este cazul.

Persoanele apte de muncă ce vor să beneficieze de ajutor social au nevoie de o copie după adeverința eliberată de la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă, care să arate că sunt în căutarea unui loc de muncă, sau nu au refuzat nejustificat un loc de muncă. Totodată, este necesară o adeverință eliberată de școală la care sunt înscriși copiii care urmează o formă de învământ la zi, în care să se specifice dacă beneficiază de bursă școlară și cuantumul acesteia.

Alte documente necesare pentru ajutorul social

 • Copie după anumite acte din care să rezulte, dacă este cazul, încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreținerea solicitantului.
 • Copie după actul doveditor privind proprietățile, contractul de închiriere, dacă este cazul, sau locuința folosită din fondul de stat.
 • Certificat medical din care să rezulte incapacitatea de muncă și gradul de invaliditate.
 • Talon pensie și decizie de pensionare pentru membrii familiei solicitantului care se afla în situația de a cere ajutor social.
 • Talon de pensie de urmaș.
 • În cazul salariaților care sunt membri în familia celui care solicită ajutor social este necesară o adeverință eliberată de angajator, în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social, cu precizarea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, precum și valoarea acestora.
 • Declarație pe propria răspundere privind lipsa veniturilor sau veniturile nete realizate de toți membrii familiei, în luna anterioară depunerii cererii de acordare a ajutorului social.
 • Declarație pe propria răspundere privind nefrecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere și care sunt de vârstă școlară.
 • Declarație pe propria răspundere privind faptul că persoana nu realizează venituri din pensii, în cazul celor care au vârsta standard de pensionare și nu dețin depozite bancare care să depășească valoarea nivelului venitului minim garantat.
 • În cazul femeilor de peste 63 de ani și al bărbaților de peste 65 de ani, care nu au niciun fel de pensie, se va prezenta o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte acest fapt.
 • Dosar plic
 • Talon de șomaj.

Persoanele care pot beneficia de ajutor social

 • Copiii și adulții încadrați legal în grad de handicap grav ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.700
 • Familiile cu cel putin 2 copii în întreținere, cu venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei pentru anul 2023.
 • Familiile monoparentale, cu venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei
 • Familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social.
 • Pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidenta caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate cu baza legilor cu caracter special ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1700 de lei.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page