Press "Enter" to skip to content

Tichete de creşă 2022, veşti bune pentru milioane de români. Decizia de majorare a apărut în Monitorul Oficial

Valoarea tichetelor de creșă au fost majorate, conform unui ordin publicat în Monitorul oficial. Noua sumă se va aplica din aprilie până în septembrie 2022.

Tichete de creşă 2022. Valoarea tichetelor de creșă a urcat cu 30 de lei, la 520 lei, conform unui ordin publicat în Monitorul oficial. Noua sumă se va aplica din aprilie până în septembrie 2022. Tichetele de creșă reprezintă avantaje salariale, sunt impozabile, dar nu se cuprind în baza de impozitare lunară a contribuțiilor sociale obligatorii.

Tichete de creşă 2022 – ce sunt si cum le acordam?

Tichetele de cresa sunt reglementate in Romania prin Legea 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si tichetelor de cresa, precum si de Normele Metodologice de aplicare a acesteia.

Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutiile din sectorul bugetar, unitatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza personal pe baza de contract individual de munca pot acorda bilete de valoare sub forma tichetelor de cresa.

Acestea se acorda angajatilor proprii, pentru cresterea copilului pâna la implinirea vârstei de 3 ani si se asigura integral din costurile angajatorului.

Prin intermediul tichetelor de cresa se pot achita numai taxele cresei unde este inscris copilul salariatului. Valoarea sumei lunare acordate sub forma de tichete de cresa se indexeaza semestrial cu indicele inflatiei comunicat de Institutul National de Statistica si se stabileste prin Ordin al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale.

Tichetele de cresa se pot acorda lunar angajatilor care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in vârsta de pâna la 2 ani, respectiv de pâna la 3 ani in cazul copilului cu handicap, pe baza de cerere, conform prevederilor inscrise in Regulamentul Intern de acordare a tichetelor incheiat la nivelul companiei.

Tichetele de cresa se pot distribui salariatilor pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, incredintat in vederea adoptiei sau dat in plasament, precum si pentru cei carora li s-a instituit tutela, cu exceptia celor dati in plasament la asistentul maternal profesionist si a celor pentru care s-a dispus masura plasamentului de urgenta.

Cererea va fi insotita de urmatoarele elemente:

 1. actul doveditor eliberat de cresa sau, dupa caz, unitatea educationala la care este inscris copilul
 2. declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte sau, dupa caz, tutorele nu beneficiaza de tichete de cresa
 3. declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte nu beneficiaza de concediul si indemnizatia care se acorda pentru cresterea copilului in vârsta de pâna la 2 ani, respectiv de pâna la 3 ani, in cazul copilului cu handicap
 4. livretul de familie. In situatia in care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi insotita de copia certificatului de nastere al copilului sau a extrasului de nastere. In cazul in care s-a prezentat extrasul de nastere, beneficiarul tichetelor de cresa are obligatia ca in termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere sa depuna copia acestuia la angajator
 5. alte documente solicitate de angajator, dupa caz, potrivit regulamentului intern mentionat mai sus

Angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale, sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, stabilesc de comun acord unitatile emitente ale tichetelor de cresa si prevederi referitoare la:

 1. stabilirea concreta a activitatilor, destinatiilor si evenimentelor care se incadreaza in cheltuielile sociale, pentru care se vor acorda salariatilor tichete cadou si tichete de cresa si care vor face obiectul contractelor comerciale de prestari de servicii cu unitatile emitente de tichete de cresa
 2. unitatea emitenta a tichetelor de cresa cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzatoare si a tichetelor cadou in cazul cheltuielilor sociale
 3. unitatile emitente de tichete de cresa cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzatoare, in cazul in care copiii salariatilor sunt inscrisi la crese care au incheiate contracte comerciale de prestari de servicii cu unitati emitente diferite
 4. valoarea lunara a tichetelor de cresa si data la care se distribuie salariatilor
 5. criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete de cresa, tinând seama de conditiile concrete de lucru in care isi desfasoara activitatea unele categorii de salariati, de prioritatile socioprofesionale si de alte elemente specifice activitatii
 6. documentatia pe care trebuie sa o prezinte salariatul angajatorului in vederea acordarii de tichete de cresa
 7. criterii si perioade pentru care salariatii nu primesc tichete de cresa
 8. criterii de stabilire a unitatii emitente cu care vor contracta achizitionarea tichetelor de cresa

Conform prevederilor art. 76 alin. 3 lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal coroborat cu normele de aplicare a acestuia, tichetele de cresa reprezinta venit asimilat salariilor, supuse impozitul pe venit in cota de 10%.

Cu referire la contributiile sociale obligatorii, contravaloarea tichetelor de cresa nu este inclusa in bazele de calcul a acestora, conform art. 142 lit. r) coroborat cu art. 157 alin. 2 si cu art. 220^4 alin. 2 din Codul Fiscal.

Astfel, putem concluziona ca tichetele de cresa sunt bilete de valoare cu scopul de a achita o parte din costurile creselor, ce pot fi acordate de catre angajatori salariatilor proprii pentru copii in varsta de pâna la 3 ani, in situatia in care acestia nu beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului.

Asemanator tichetelor de masa, acestea beneficiaza de facilitati fiscale, fiind exceptate de la plata contributiilor sociale. Astfel, acestea devin un instrument de motivare a personalului ce nu implica costuri suplimentare majore.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *